DÖDA ELLER LÅTA SIG DÖDAS

Döda det du älskar,innan det dödar dig,om du nu inte älskar det så mycket att du är beredd dö för det.


***

0 kommentarer | Skriv en kommentar

PRESSFRIHETENS DAG ALLA DAGAR

I en del länder är det skottpengar på journalister som skriver sanningen.

I Sverige borde det vara skottpengar på journalister som håller inne med den.

                        Sten Wiking

0 kommentarer | Skriv en kommentar

STOPPA PRESSARNA !

Demokratier däri en plutokratisk autokrati härskar med
sin korrupta desinformaion bakom lyckta dörrar med dolda
handslag,vars tysta diplomati av dess incestuösa nepotism
ger sken av sin neutrala feghet,där anarkismens ideologier
slår rot,knullar demokratin i röven med sin ateistiska nihilism.
Sten Wiking-16

PARIS ! POESIE ARTS ET LA VILLE ROMANTIQUE

Paris est tant de poetes inities a travers le monde a note
que " la poesie,l`art et la ville romantique" et le sera tou-
jours pour le terroriste ne mord pas sur la poesie,de l`art
et de romance,ils sont immortels.
Viva la republique ! viva la poete ! viva la France !
                                                         Sten Pierre Wiking
14/11-2015

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VALNÖTEN OCH HJÄRNAN

Hjärnans fysionomi liknar valnötens i två delar,
och man kan undra hur en valnöt tänkte innan
den blev till en valnöt, om

den tänkte sig vilja
bli en valnöt eller inte.
Sten Wiking

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg

Nyare inlägg