Sten Wiking : Svensk kritiker,poet,författare,filosofisk mystiker.
Utgivit ca 40-talet böcker av varierande art.Medverkade 1986-
2001 bla i Tidskriften Metamorfos" arb fn med ett manuskript
rörande de naturliga genernas möjlighet integrera sig i en arti-
ficiell civilisation.