Sten Wiking : Svensk kritiker,poet,författare,filosofisk mystiker,illustratör.

Från samma verkstadsgolv 1970-71
som nuvarande statsminister Stefan Löfven
(Stefan inom svets/metall,Sten inom billack) på AMU-Center i Kramfors,
till autodidaktiska studier började W publicera sig i kvälls och dagspress,samt div,kulturtidskrifter,däribland "Metamorfos"1986-2001

Det går utöva politiskt inflytande,även i skrift, och det är inte osannolikt utan mera sannolikt att det kunnat vara en annan statsminister om tänkaren följt i samma fotspår som Löfven.

W är på mödernet släkt med Jacob Johan Anckarström (1762-1792) som fortlever på spinnsidan under Löwenström.

Utgivit ca femtiotal skrifter i olika genrer.
Arb fn med ett manuskript
rörande de naturliga genernas möjlighet integrera sig i en artificiell civilisation.