Om utsidan i själva  verket  är insidan  och  tvärtom,
beror i huvudsak på  var  man befinner sig i  tanken.
Tanken  föredrar  befinna  sig  där den trivs bäst, så
om det är på  utsidan eller insidan  är en högst  indi-
viduell fråga.
 
Det  finns  bland  oss  särskilda  personer  med  den
speccifika  förmågan  att  kunna  vandra  in och ut i
andra människor dessa ovetandes,lika lätt som man
går in och ut i olika rum där nyckeln sitter i en själv.
Ibland ger man sig till känna  och  lämnar spår  eller
minnesvärda  avtryck  av  sitt  besök  och i vissa fall
minnen för livet, varav  vissa  på gott och  andra  på
ont,var och en förhoppningsvis efter förtjänst.
Sten Wiking