Den oerfarna, lättmanipulerade och godtrogna 

svenska polisen,
borde ta lärdom av hur Italiensk polis arbetar 

mot brottslighet,
som förstått att kriminella infiltrerat sig 

in i de högre skikten
i samhället som auktoritära aktörer

och inmutat sin ställning
i ansvarsfylda positioner 

bland politiker, advokater, poliser

 och företagare.
 
Men att svensk polis skulle börja ange 

sina egna kollegor,
är nog bara brottsoffrens önskan.