Demokratin är ett utanverk,
utan fungerande innanverk.