Lyckan som är granne med olyckan,
är lik skuggan som följer sin gestalt.
 
*
Vissa människor kan inte kränkas,
om de saknar ärbarhet.
 
*
En person med någorlunda heder och ära
i behåll,nedlåta sig inte i samröre,med de
som skadar heder och ära,förutsatt att hon
är psykiskt frisk.
 
© Sten Wiking