Visar inlägg från september 2018

Tillbaka till bloggens startsida

LES MISERABLES


I situationer där barn utnyttjas i föräldrars intriger,bör de förlora vårdnaden om sina barn.

*

Barn behöver alltid någon vuxen att tala med som inte talar om för dom vad de ska tala om.

*

Barn skyddar oftast sina föräldrar,även om de begått brottsliga handlingar,vilket gör dom till medbrottslingar.

*
Minst 7 av 10 barnfamiljer skulle aldrig tillåtits avla barn på biologisk väg om kriterierna vore lika stränga som vid adoption.

© Sten Wiking

2018-09-10

LEGE NATURAE


De menniskor vilka af naturlig och nerärvd öfverlefnadsinstinkt blir påkomna med ett naturligt beteende enligt naturlagen,riskerar därmed åtalas för förargelseväckande beteende,allt enligt civilisationens lagar.

© Sten Wiking

ORDEN

Var alltid noga med orden,var de fästes,där de förtjänats och komma i sitt rätta bruk.
 
Var alltid varsam med orden,de kan ibland vara som att handskas med dynamit och nitroglycerin.