Visar inlägg från november 2015

Tillbaka till bloggens startsida

PARIS ! POESIE ARTS ET LA VILLE ROMANTIQUE

Paris est tant de poetes inities a travers le monde a note
que " la poesie,l`art et la ville romantique" et le sera tou-
jours pour le terroriste ne mord pas sur la poesie,de l`art
et de romance,ils sont immortels.
Viva la republique ! viva la poete ! viva la France !
                                                         Sten Pierre Wiking
14/11-2015

VALNÖTEN OCH HJÄRNAN

Hjärnans fysionomi liknar valnötens i två delar,
och man kan undra hur en valnöt tänkte innan
den blev till en valnöt, om

den tänkte sig vilja
bli en valnöt eller inte.
Sten Wiking

2015-11-12

DEN INRE NYCKELN

Om utsidan i själva  verket  är insidan  och  tvärtom,
beror i huvudsak på  var  man befinner sig i  tanken.
Tanken  föredrar  befinna  sig  där den trivs bäst, så
om det är på  utsidan eller insidan  är en högst  indi-
viduell fråga.
 
Det  finns  bland  oss  särskilda  personer  med  den
speccifika  förmågan  att  kunna  vandra  in och ut i
andra människor dessa ovetandes,lika lätt som man
går in och ut i olika rum där nyckeln sitter i en själv.
Ibland ger man sig till känna  och  lämnar spår  eller
minnesvärda  avtryck  av  sitt  besök  och i vissa fall
minnen för livet, varav  vissa  på gott och  andra  på
ont,var och en förhoppningsvis efter förtjänst.
Sten Wiking

TILL ALLA SOM DET BERÖR

I denna en av många av mina bloggar skall jag undantagslöst koncentrera mig på precis vad som helst och således allting,och som jag väl vet av erfarenhet kommer beröra,uppröra och/eller frigöra från den intellektuella förstelning som råder här och var i världen.
Sten Wiking