MISSION PEOPLE

Oavsett om någon är försvunnen


eller inte,
hittas de alltid av "Mission People"
för att bekräfta att "han"finns.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LES MISERABLES


I situationer där barn utnyttjas i föräldrars intriger,bör de förlora vårdnaden om sina barn.

*

Barn behöver alltid någon vuxen att tala med som inte talar om för dom vad de ska tala om.

*

Barn skyddar oftast sina föräldrar,även om de begått brottsliga handlingar,vilket gör dom till medbrottslingar.

*
Minst 7 av 10 barnfamiljer skulle aldrig tillåtits avla barn på biologisk väg om kriterierna vore lika stränga som vid adoption.

© Sten Wiking

0 kommentarer | Skriv en kommentar

2018-09-10

0 kommentarer | Skriv en kommentar

LEGE NATURAE


De menniskor vilka af naturlig och nerärvd öfverlefnadsinstinkt blir påkomna med ett naturligt beteende enligt naturlagen,riskerar därmed åtalas för förargelseväckande beteende,allt enligt civilisationens lagar.

© Sten Wiking

0 kommentarer | Skriv en kommentar

ORDEN

Var alltid noga med orden,var de fästes,där de förtjänats och komma i sitt rätta bruk.
 
Var alltid varsam med orden,de kan ibland vara som att handskas med dynamit och nitroglycerin.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg