KRIGETS KONSEKVENS

Det enda ett krig medför
är att arbetslösheten
minskar.
 
*

KRIGET VÄNTAR RYSSLAND VS UKRAINA

Klart att det ska bli krig för anställda inom krigsindustrierna behöver ju överleva dom också så att gå sysslolösa ger inte lön för mödan.

HUR INTEGRERA EN SJÄL ?

Ansvariga politiker och anställda vid invandrarverk
bör fortbildas i "empati" för att lära sig förstå att
flyktingar vill behålla sin kultur som är deras "själ"
och därför inte vill integreras till annan kultur än
sin egen. 

NÄR FÅRÖN DISTANSERAR SIG

BROTTSRUBRICERING SAKNAS


Statsministern : Vi ska bekämpa kriminaliteten med våra lagars straffrättsliga tillämpning.

 
Folket : Vi vill se era ord översatta till praktisk handling, men har ännu inte sett någonting, så vi tar nu lagen i egna händer.

Äldre inlägg